studio za sodobni ples in jogo

CENIK PS INTAKT

posamezni obisk

1  class - odrasli

15 €

1  class - otroci

11 €

37 €

90 €

42 €

120 €

42 €

120 €

57 €

155 €

73 €

185 €

125 €

115 €

300 €

155 €

145 €

400 €

* veljavnost 4, 8 ali 12 zaporednih tednov

(več družinskih članov - 10 % popust)

Vplačilo je potrebno poravnati pred pričetkom 1. vaje

Neizkoriščeni obiski niso prenosljivi.

Lahko jih izkoristite z obiskom druge vadbe tekom plačilnega obdobja.

 

Cenik velja od 01.09.2018