studio za sodobni ples in jogo

CENIK PS INTAKT

posamezni obisk

1  class - odrasli

15 €

1  class - otroci

11 €

96 €

44 €

125 €

44 €

125 €

70 €

168 €

73 €

199 €

120 €

113 €

288 €

40 €

* veljavnost 4, 8 ali 12 zaporednih tednov

Vsak naslednji družinski član ima 5 % popusta.

(Prvi z višjim številom obiskov plača polno ceno)

Vplačilo je potrebno poravnati pred pričetkom 1. vaje

Neizkoriščeni obiski niso prenosljivi.

Lahko jih izkoristite z obiskom druge vadbe tekom plačilnega obdobja.

 

Cenik velja od 01.09.2019