CENIK PS INTAKT
(sezona 17/18)

posamezni obisk 1 class - odrasli
15 €
     
posamezni obisk
1 class - otroci
11 €4 x mesečno*
37 €

3 mesečje
90 €
     
4 x mesečno*
47 €

dijaki, študenti, upokojenci
42 €

3 mesečje
120 €
     
4 x mesečno*
KUNDALINI JOGA,  SHAKTI DANCE
47 €

dijaki, študenti, upokojenci
42 €

3 mesečje
120 €
     
8 x mesečno*
57 €

3 mesečje
155 €8 x mesečno*
78 €

dijaki, študenti, upokojenci
73 €

3 mesečje
190 €12 x mesečno*
kombinacije po izbiri
125 €

dijaki, študenti, upokojenci
115 €

3 mesečje
300 €
     
16 x mesečno*
kombinacije po izbiri
155 €

dijaki, študenti, upokojenci
145 €

3 mesečje
400 €
     
po dogovoru NEKTAR GIBANJA IN SPROSTITVE     40 €
  individualna plesna ura  
     
     

           (več družinskih članov - 10 % popust)

* veljavnost 4 ali 12 zaporednih tednov
Vplačilo je potrebno poravnati pred pričetkom 1. vaje
Neizkoriščeni obiski niso prenosljivi. Lahko jih izkoristite z obiskom druge vadbe tekom plačilnega obdobja.