Igor SviderskiIGOR SVIDERSKI

se s plesom in poučevanjem plesne umetnosti ukvarja že od leta 1994. Diplomiral je na Baletni akademiji v Stockholmu in na Akademiji za ples Ljubljana, po bolonjskem sistemu. Uspešno je zaključil pedagoško-andragoško izobraževanje in opravil strokovni izpit za učitelje.
Pridružil se je k opravljanju strokovnega izpopolnjevanja za pedagoge sodobnega plesa in ustvarjalnega giba STIK.

Kot plesalec, plesni pedagog in koreograf se je udeležil in vodil številne seminarjev in delavnice s področja plesnih in gledaliških tehnik, glasbe, petja, doma in v tujini. Nastopil je v več kot osemdesetih, tudi nagrajenih, plesno-gledaliških in eksperimentalnih predstavah domačih in tujih ustvarjalcev. Kot koreograf in plesni pedagog je ustvaril veliko kratkih plesnih dogodkov in miniatur, ki so bile uspešno predstavljene na domačih festivalih plesa. Uspešno je gostoval in predstavil samostojne plesno gledališke predstave doma in na tujem.

Prejemnik štipendije »Dance Web«, nagrad »Zlata ptica« in »Plaketa Mete Vidmar« za dosežke in prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenske plesne kulture. Že vrsto let je tudi strokovni spremljevalec in selektor za ples na območnih revijah plesnih skupin, ki potekajo v organizaciji javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Kot plesalec in občasno koreograf trenutno ustvarja v Sloveniji in Avstriji. Poučuje na Gimnaziji Nova Gorica, v okviru dramsko-gledališke gimnazije, strokovna predmeta umetnost giba in gibalna delavnica. Kot strokovni sodelavec sodeluje z Akademijo za ples Ljubljana in soustvarja izobraževalni in umetniški program sodobnega plesa z različnimi plesnimi centri doma in v tujini.