SODOBNI PLES (13 - 16 let)
INDIGO

POUČUJE: VERONIKA VALDÉS

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:
Mladim, ki jih privlači ples kot umetnost skozi spodbujanje ustvarjalnosti, izražanje in obvladovanje telesa ter širitev plesno gibalnega besednjaka.

OPIS:
- nadgradnja plesne tehnike,
- telesna pripravljenost (gibljivost, koordinacija, hitrost, vzdržljivost, moč, ravnotežje),
- obvladovanje dimenzij prostora,
- pravilno postavitev telesa v mirovanju in gibanju,
- razvijanje sposobnosti opazovanja, razčlembe...
- plesnost,
- interpretacija,
- stimuliranje in bogatenje gibalnega in čutnega spomina,
- čustveno in razumsko dojemanje giba in plesne umetnosti,
- spodbujanje domišljije, iznajdljivosti ter psihofizičnega samozavedanja.

Veronika Valdés PEDAGOGINJA O SVOJEM CLASSU:
Na classih  se bomo poleg fizične priprave telesa za ples natančneje in poglobljeno lotili raziskovanja osnovnih elementov plesa: čas, prostor in energija. V procesu raziskovanja gibalnega materiala, bomo razvijali plesne fraze, jih povezovali v daljše sekvence in jih oblikovali v preprosto kompozicijo.
Poudarek dela na classu je na spodbujanju k ustvarjanju, od plesne improvizacije, do osnovnih zakonitosti plesne kompozicije in seveda spodbujanje ustvarjanja lastnih plesnih miniatur in umetniškega izražanja.