ČETRTKOV IZZIV Z...

POUČUJEJO:
JASNA KNEZ, NATAŠA ŽIVKOVIĆ, SABINA SCHWENNER, NATAŠA TOVIRAC,
DOMINIKA KACIN in IGOR SVIDERSKI


KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:
Pri snovanju programa smo imeli v mislih ljubitelje plesa, ki že imajo izkušnjo s plesno improvizacijo in želijo spoznavati nove pristope. Četrkove izzive bodo vodili različni plesni pedagogi, ki bodo svoje bogate pristope k ustvarjanju poučevali v sklopih od 4-6 tednov. Skupina bo tako skozi celoleto potovala po različnih plesnih pokrajinah in raziskovala svoj avtentičen izraz skozi strukturo in plesno improvizacijo.

Četrkov izziv je igriv, raznoliko gibanje ob glasbi in v tišini in hkrati delo na sebi. Predvsem razvedri duha, sprosti čustva, bolje spoznamo svoje telo, kot inštrument in izraz. Skupina je pomemben prostor kjer imamo čas zase in hkrati smo del celote ustvarjalnega procesa.

OPIS:
program vsebuje vse tiste elemente, ki so za človekovo bivanje in delovanje nujno potrebni:
- zavedanje celovitosti telesa s poudarkom na osnovni drži in koordinaciji
- vaje za sproščanje in ogrevanje
- ozaveščanje časa in prostora
- vaje za ustvarjanje odnosa do sebe in do drugega ter do celotne skupine
- vaje za drugačno zaznavanje glasbe, in drugih vzpodbud za gib: beseda, čustva, kostum, risba, arhitektura, poezija, zgodba, rastline, živali, elementarni pojavi...


Izrazni plesPEDAGOGI O CLASSU:
“Osnovno izhodišče pri našem delu je znanstveno dognano in preverjeno dejstvo, da je najosnovnejša človekova potreba izražati svojo notranjost! Plesati pomeni kultivirati telo. Ko razgibavaš telo, se "pregibajo" tudi možgani in s tem se širita um in zavest. Spremenjeno stanje zavesti je tako celosten proces plesočega. Obenem se umirjajo misli, oblikujejo čustva, rodi nov duh,nov gib."