studio za sodobni ples in jogo

Sodobni ples je uprizoritvena umetnost, ki ima svoje zakonitosti in različne plesne tehnike. Pri nas učimo tehniko in improvizacijo, tako se posameznik lahko globje potopi v pomen plesa in giba.

 

Celoletni tečaji so namenjeni vsem , ki jih pritegne sodobni ples in sorodne zvrsti kot umentnost.

 

Tečaji ( Sodobni ples 1, Sodobni ples 2, Balet, Četrtkov izziv z..., Joga plesa - Shakti dance, Kundalini joga in Meditacija in delavnice) imajo pri nas skupni imenovalec: primerni so za vsakogar ne glede na starost in predznanje.

 

Tečaje vodijo vruhnski učitelji, zagotovljeni so kreativnost, fizična, mentalna in duhovna moč, spoznavanje različnih plesnih pristopov od (ne)forme do improvizacije, manjše skupine in dovolj prostora za vsakega posameznika, da se lahko ob koncu klasa vrne domov izpolnjen in zadovoljen.

 

Tečaji za odrasle

Pri  celoletnih programih za otroke je glavno vodilo izhajati iz otroka samega. Ustvarjalni ples tako  otroku omogoča, da se spoznava s plesnimi zakonitostmi sprva skozi gibalno igro, kasneje prestopimo v procese učenja plesnih elementov, ki pa naj vedno ohranijo otrokov stik z lastnim telesom, zato so plesne improvizacije sestavni del vsake ure.

 

Otrok tako ohranja svoj domišljiski svet in veselje do plesa, postaja samozavestnejši, izraža se spontano in sproščeno skozi glasbo, z inštrumenti ali v tišini.

 

Celoletni tečaji za mladostnike so namenjeni mladim, ki jih privlači ples kot umetnost skozi spodbujanje ustvarjalnosti, izražanje in obvladovanje telesa ter širitev plesno gibalnega besednjaka.

 

Zato so te ure dinamične, fizične, polne plesnih fraz in improvizacijskih nalog. Mladi o plesu na urah razmišljajo in se o izrazu lastnih idej tudi veliko pogovarjajo. Misliti ples in ideje odplesati je eden najpomebnejših vidikov mladostnikovega odraščanja, kjer lahko skozi svoje telo kot inštrument izrazi lasten svet,  čustva in odnos do družbeno aktualnih tem.

 

Tečaji za otroke in mladostnike