studio za sodobni ples in jogo

SODOBNI PLES 1

(začetna skupina)

 


POUČUJE:  IGOR SVIDERSKI

 

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

Plesna ura je namenjena vsem, ki si želijo spoznati osnove sodobnega plesa, ozavestiti pomen in gibanje telesa, sprostiti telo in spodbuditi naravni tok gibanja in osebnega izraza v prostoru in času. Z spoznavanjem in uporabo osnovnih principov plesne improvizacije, ter s pomočjo plesnih vaj in metod vzpostavimo močno, dobro postavljeno, fleksibilno in pozorno telo. Plesno predznanje ni potrebno.

 

 

OPIS:

Plesni klas je sestavljen iz treh delov: ogrevanje, gibanje skozi prostor in ustvarjanje.

Ogrevanje: s pomočjo  vaj za prožnost, ravnotežje, moč in fleksibilnost bomo sprostili in vzpostavili pretočno telo in ga s kombinacijo kompleksnejših vaj pripravili na nadaljnje raziskovanje gibalnih z-možnosti.

Gibanje skozi prostor: pripravili in odplesali bomo enostavne gibalne sekvence v horizontali (raznoliko gibanje v tleh), vertikali ( zavedanje poravnave telesa in pretočnega gibanja stoje, v nihaju, obratu...) in v »zraku« ( skoki, odrivni koraki...). Spoznali bomo različne gibalne oblike in kvalitete gibanja, pripravili vaje, ki usmerjajo pozornost na posamezen del telesa in nato na telo kot entiteto.

Ustvarjanje: raziskovali bomo gibalni potencial in ustvarili raznolike plesne fraze, ki jih bomo kasneje  nadgrajevali in povezovali ter ustvarili krajše koreografije. Ustvarjali bomo individualno, v paru ali skupinsko.

 

 

 

PEDAGOG O SVOJI PLESNI URI:

Na plesni uri se bomo:

- družili, vrteli, padali, skakali,

- spoznavali svoje telo in njegove vzorce gibanja,

- izboljšali telesno koordinacijo in kondicijo ter

- ozavestili motoriko,

- se preznojili in sprostili.

 

Sodobni ples vam razgiba dan, ozavesti telo in njegovo delovanje, zadovolji tedensko potrebo po gibanju in plesnem izražanju.

INDIVIDUALNA URA  - SODOBNI PLES 1

 

Individualna ura  je namenjena posameznim tečajnikom_cam, ki želijo utrditi in nadgraditi osnovne principe gibanja in tehničnih vaj sodobnega plesa, ki jih spoznavamo na rednih urah tečaja. Tečajnik, po principu, ena na ena s plesnim pedagogom:

 

- ozavešča izvajanje in principe sodobne plesne tehnike posameznih vaj in plesnih sekvenc

- utrjuje plesne vaje, sekvence in kombinacije iz rednega dela tečaja sodobna plesna tehnika

- poglablja znanje o elementih, ki jih uporabljamo na rednem plesnem klasu

- pridobi svoj prostor in čas kjer lahko poglobljeno in zbrano pristopiti k izboljšanju zaznavanja in zavedanja telesa pri gibanju v prostoru, na tleh in na mestu

-  pripravi individualno plesno vajo ali plesno miniaturo za namen predstavitve na različnih plesnih dogodkih.