SODOBNI PLES 1
ZAČETNI TEČAJ

POUČUJE: VERONIKA VALDÉS

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:
Plesni class je namenjen vsem, ki si želijo bolje spoznati osnove sodobnega plesa, ozavestiti gibanje in izražanje s telesom v prostoru in času, odpraviti slabo držo in povečati fleksibilnost in čuječnost telesa. Plesno predznanje ni potrebno.

OPIS:
Na plesnem klasu se bomo najprej ogreli z raznimi vajami za prožnost, moč, vzdržljivost, pretočnost telesa itd. Vaje, ki usmerjajo pozornost na posamezen del telesa in nato na telo kot entiteto. Prek plesnih fraz se bomo razplesali v prostor, se igrali s časom, trajanjem, tišino, glasbo. Urili bomo telesni spomin, prek vseh teh vaj pa se bo nasploh povečalo zavedanje lastnega telesa, zadovoljena bo tudi tedenska potreba po gibanju - na kreativen način.


Sodobni ples 1 - INTAKT
PEDAGOGINJA O SVOJEM CLASSU
:
Na plesnem classu bomo: - spoznali osnovne principe sodobnega plesa - izvajali raznolike krajše plesne fraze - spoznavali svoje telo in njegove vzorce gibanja - presegali telesne omejitve in odpravljali nepravilnosti - izboljšali telesno koordinacijo in kondicijo - se gibali v relaciji do prostora, samostojno, skupinsko in v paru - se vrteli, padali, skakali, se preznojili in sprostili - Sodobni ples vam razgiba dan, ozavesti telo in njegovo delovanje, zadovolji tedensko potrebo po gibanju in plesnem izražanju.