studio za sodobni ples in jogo

POGOJI

 

Waldzell Leadership Institute in njegovi zastopniki so oproščeni vsake odgovornosti za morebitne pritožbe, obveznosti, odškodnine, izgubljene, poškodbe in / ali vzroke dejanj, ki izhajajo iz mojega sodelovanja pri izobraževanju učiteljev  “Znanost uma in humanologije za vodenje in uspeh”.

 

Pisne in ustne predstavitve tega usposabljanja so izključna intelektualna last  Waldzell Leadership Institute in so zaščitena z avtorskimi pravicami. Nobeno tiskano in avdio gradivo se ne sme reproducirati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki, elektronski ali mehanični. Z registracijo in udeležbo na usposabljanju izrecno izjavljam, da ne bom reproduciral, prenašal in / ali distribuiral niti ne bo pomagal pri reprodukciji, prenašanju in / ali distribuciji gradiva, slike, videa ali zvočnega zapisa ali drugih zapisov tega usposabljanja. Nobene kamere ali snemalnika se ne sme prinesti brez predhodne privolitve  Waldzell Leadership Institute ali PS Intakt. Izjavljam tudi, da se odpovedujem vsakršnemu zahtevku za škodo in povračilo organizatorjev, učiteljev, izvajalcev in/ali pravnih zastopnikov ter jih izvzamem iz katere koli civilne in/ali kazenske odgovornosti.

 

Zavedam se, da bodo v šestih modulih učiteljskega tečaja “Znanost uma in humanologije za vodenje in uspeh” prisotno tudi fotografiranje, poročila medijev, audio in video snemanja in dovolim izvajanje teh storitev brez zadržkov. Prav tako pooblaščam Waldzell Leadership Institute in PS Intakt da uporabijo vse moje slike v kakršni koli obliki za potrebe inštituta, njihovih partnerjev ali tretjih oseb v okviru njegovih promocijskih dejavnosti. To dovoljenje se izda popolno svobodno in samostojno, brez pogojev in brezplačno.

 

Potrjujem, da sem prebral/a, razumel/a in se strinjam z vsemi navedenimi informacijami in da so vse informacije, ki so navedene v mojem obrazcu za prijavo, po mojih najboljših močeh pravilne.

 

Nazaj na obrazec