studio za sodobni ples in jogo

POGOJI

 

Anter vidya in njegovi zastopniki so oproščeni vsake odgovornosti za morebitne pritožbe, obveznosti, škodo, izgubo, poškodbe in/ali vzroke dejanj, ki izhajajo iz mojega sodelovanju pri izobraževanju: “Znanost uma in humanologije za vodenje in uspeh”.

 

Pisne in ustne predstavitve tega usposabljanja so izključna intelektualna last  Anter vidya  in so zaščitena z avtorskimi pravicami. Nobeno tiskano, slikovno, avdio in video gradivo se ne sme reproducirati, prenašati ali razširjati v kakršni koli obliki, elektronsko ali mehanično. Nobene kamere ali snemalnika se ne sme uporabiti na izobraževanju brez predhodne privolitve organizatorjev. Izjavljam tudi, da se odpovedujem vsakršnemu zahtevku za škodo in povračilo organizatorjev, učiteljev, izvajalcev in/ali pravnih zastopnikov.

 

Zavedam se, da bo v teku izobraževanja prisotno tudi fotografiranje, poročila medijev, avdio in video snemanje in dovolim objavljanje teh storitev brez zadržkov. Prav tako pooblaščam  Anter vidya  ali PS Intakt. da lahko uporabljajo vse moje slike iz izobraževanja v kakršnikoli obliki za potrebe promocije. To dovoljenje dajem popolno svobodno in samostojno, brez pogojev in brez plačila.

 

Potrjujem, da sem prebral, razumel vsebino in se strinjam z vsemi navedenimi informacijami, ter da so vse informacije v moji pristopni izjavi točne.

 

Nazaj na obrazec