Poljanska c. 59, Ljubljana

POLJANE - 100 m naprej od križišča Roške c. s Poljansko c.

Dvorana je spodnji zastekljeni del stavbe novega študentskega doma,
v parku pri Srednji medicinski šoli.
Bus št. 5 in 13, postaja ROŠKA, nasproti rumene stavbe Roške.

intaktfon: 041 203 527

 

klikni za sliko dvorane