CENIK

Če želite resnično doživeti dobrobiti naših tečajev ter pridobiti kar največ znanja, potem vam toplo priporočamo vpis v tečaj
za 3 mesece (12 oziroma 24 zaporednih obiskov).

To je za vas tudi cenovno najugodneje.

  1 x tedensko

    (4 zaporedni obiski)

54 € 

    3 mesece

    (12 zaporednih obiskov)

152 € 

  1 x tedensko

     (4 zaporedni obiski)

54 € 

     3 mesece

     (12 zaporednih obiskov)

152 € 

  2 x tedensko

     (8 zaporednih obiskov)

80 € 

     3 mesece

     (24 zaporednih obiskov)

227 € 

  1 x tedensko

     (4 zaporedni obiski)

58 € 

     3 mesece

     (12 zaporednih obiskov)

155 € 

  2 x tedensko

     (8 zaporednih obiskov)

87 € 

     3 mesece

     (24 zaporednih obiskov)

242 € 

  1 x tedensko

     (4 zaporedni obiski)

58 € 

     3 mesece

     (12 zaporednih obiskov)

164 € 

     študentje, upokojenci

     (12 zaporednih obiskov)

155 € 

  2 x tedensko

     (8 zaporednih obiskov)

87 € 

     3 mesece

     (24 zaporednih obiskov)

247 € 

     študentje, upokojenci   

     (24 zaporednih obiskov)

242 € 

     3 mesece

     (12 zaporednih obiskov)

164 € 

     študenti, upokojenci

     (12 zaporednih obiskov)

155 € 

  INDIVIDUALNA URA PO DOGOVORU

55 € 

55 € 

  POSAMEZEN OBISK

  posamezen obisk

18 € 

Veljajo le zaporedni obiski.

Neizkoriščeni obiski niso prenosljivi.
Lahko jih izkoristite z obiskom druge vadbe tekom plačilnega obdobja.

Vsak naslednji družinski član ima 5 % popusta pri vpisu v tečaj za 3 mesečje.
(Prvi z višjim številom obiskov plača polno ceno)

Vplačilo je potrebno poravnati pred pričetkom 1. vaje.

Cenik velja od 01.01.2023

V primeru večje podražitve življenskih stroškov si pridružujemo pravico do spremembe cen.