CENIK

  1x tedensko *  

49 € 

  1x tedensko - 3 mesece ***

129 € 

  1x tedensko *

49 € 

  1x tedensko - 3 mesece ***

129 € 

  2x tedensko **

80 €  

  2x tedensko - 3 mesece ****

210 € 

  1x tedensko *

55 € 

  1x tedensko - 3 mesece ***

140 € 

  2x tedensko **

87 € 

  2x tedensko - 3 mesece ****

225 € 

  1x tedensko *

55 € 

  1x tedensko - 3 mesece ***

140 € 

  2x tedensko **

87 € 

  2x tedensko - 3 mesece ****

225 € 

  POSAMEZEN OBISK

  posamezen obisk

17 € 

  INDIVIDUALNA URA PO DOGOVORU

50 € 

  SODOBNI PLES  BALET  JOGA

50 € 

  CELOLETNA TEČAJNINA

  1x tedensko 60 min (38 zap. obiskov)

382 € 

  1x tedensko 90 min (38 zap. obiskov)

436 € 

  2x tedensko 60 min (76 zap. obiskov)

623 € 

  2x tedensko 90 min (76 zap. obiskov)

740 € 

*  4 zaporedni obiski
**  8 zaporednih obiskov
***  12 zaporednih obiskov
****  24 zaporednih obiskov

Veljajo le zaporedni obiski.

Neizkoriščeni obiski niso prenosljivi.
Lahko jih izkoristite z obiskom druge vadbe tekom plačilnega obdobja.

Vsak naslednji družinski član ima 5 % popusta pri vpisu v tečaj za 3 mesečje.
(Prvi z višjim številom obiskov plača polno ceno)

Vplačilo je potrebno poravnati pred pričetkom 1. vaje.

V primeru omejitev zaradi epidemiološke slike se tečaji nadaljujejo po urniku glede na dane pogoje v dvorani, ali ONLINE, preko ZOOM-a.

PS Intakt upošteva in spoštuje pogoje dela po navodilih NIJNZ.

Cenik velja od 01.08.2021