PLESNI IZZIV +/- 40

ZA ODRASLE LJUBITELJE PLESA

POUČUJE: IGOR SVIDERSKI

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

  ▸ Pri snovanju programa smo imeli v mislih odrasle ljubitelje plesa v zrelejših letih, ki si želijo plesnih izkušenj skozi raznolike pristope. Skupina bo skozi celo leto potovala po različnih plesnih pokrajinah in raziskovala svoj avtentičen izraz skozi odprto strukturo in plesno improvizacijo.

  ▸ Plesni izziv +/- 40 je igriv, raznoliko gibanje ob glasbi in v tišini in hkrati delo na sebi. Predvsem razvedri duha, sprosti čustva, bolje spoznamo svoje telo, kot inštrument in izraz. Skupina je pomemben prostor kjer imamo čas zase in hkrati smo del celote ustvarjalnega procesa.

  ▸ Tečaj je namenjene vsem, ki bi si po 40. letu starosti želeli raziskovati še neodkrite odtenke plesnega ustvarjanja in raziskovanja telesnih (z)možnosti. Plesno predznanje in pridobljene veščine za plesno improvizacijo so dobrodošle niso pa pogoj za vpis.

OPIS:

Program vsebuje vse tiste elemente, ki so za človekovo bivanje in delovanje nujno potrebni:

  ▸ zavedanje celovitosti telesa s poudarkom na osnovni drži in koordinaciji
  ▸ vaje za sproščanje in ogrevanje
  ▸ ozaveščanje časa in prostora
  ▸ vaje za ustvarjanje odnosa do sebe in do drugega ter do celotne skupine
  ▸ vaje za drugačno zaznavanje glasbe, in drugih vzpodbud za gib: beseda, čustva, kostum, risba, arhitektura, poezija, zgodba, rastline, živali, elementarni pojavi…

PEDAGOG O SVOJI PLESNI URI:

  ▸ Elemente ustvarjalnega plesa in giba povzetih iz: sodobnih plesnih tehnik z improvizacijo za gibno izražanje v prostoru in času,  butoh plesa za osredinjanje pozornosti in ozaveščanje centra, tibetantskih vaj pomlajevanja in nekaj odtenkov joge za večanje mladostne energije v povezavi z aerobnimi elementi za moč in vzdržljivost, bomo združili v plesni mozaik individualnih in skupinskih odtenkov plesa. 

  ▸ Če dodate še nekaj razburljivosti rdeče, poduhovljenosti vijoličaste in pozitivne rumene s pridihom  dobre volje in smeha, dobite polje plesno-gibalnega.

URNIK

Četrtek: 19.30 – 21.00