SODOBNI PLES
INDIGO 2

16 – 18 let

POUČUJE: VERONIKA VALDÉS

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

Plesalcem s plesnim predznanjem.

OPIS:

▸ Nadaljevalni tečaj sodobnega plesa zajema celoletni program dodatnega izpopolnjevanja plesnega znanja in je usmerjen v nadgradnjo ustvarjalnega pristopa do končne oblike-krajše plesne miniature.

▸ Nadgradili bomo že osvojeno tehnično znanje z izvajanjem plesnih vaj in gibalnih veščin.

▸ Poleg plesnih tehničnih zahtev bo fokus projektnega dela poskus iskanja lastnega giba s pomočjo različnih izraznih orodij kot so gib, glas, beseda.

▸ Ozavestili bomo pomen dihanja in njegovo funkcionalnost.

▸ Ustvariti želimo močne izrazne in gibalne slike, ki jih bomo povezali v celoto.

▸ Pomemben segment dela bo samostojno delo preko vodene improvizacije. Teme in oblike bomo določali sprotno, odvisno od načina in narave raziskovalnega procesa.

▸ Težavnostno stopnjo izvajanja programa se določi po formiranju skupine, je pa zaželeno plesno predznanje in gibalno-motorična ozaveščenost telesa.

PEDAGOGINJA O SVOJI PLESNI URI:

▸ Plesna ura bo prevzemala različne oblike, glede na fokus, ki si ga bomo izbrali.

Prvi sklop klasov bo bolj tehnične narave: preko različnih gibalnih vaj bomo urili odzivnost in prožnost telesa, z učenjem plesnih kombinacij pa sposobnost pomnenja in izvajanja kompleksnejših plesnih fraz.

Drugi sklop se bo fokusiral na različne tehnike improvizacije, prek vodene improvizacije bomo raziskovali različne dinamike, prostor, časovnost, se odzivali na druge in presenečali sami sebe.

Tretji sklop se bo posvečal srečanju z drugim, raziskovali bomo, kako se zgodi kontakt med dvema, tremi in kako se organizira skupina, kakšni odnosi se vzpostavljajo znotraj nje in kako to izraziti preko giba(nja).

URNIK

Ponedeljek: 16.30 – 18.00

Sreda: 16.30 – 18.00