SODOBNI PLES - ODRASLI

POUČUJE:  IGOR SVIDERSKI

Plesni klas je sestavljen iz treh delov:

1 Ogrevanje:

S pomočjo  vaj za prožnost, ravnotežje, moč in fleksibilnost bomo sprostili in vzpostavili pretočno telo in ga s kombinacijo kompleksnejših vaj pripravili na nadaljnje raziskovanje gibalnih zmožnosti.

2 Gibanje skozi prostor:

Pripravili in odplesali bomo enostavne gibalne sekvence v:

▸ horizontali (raznoliko gibanje v tleh),
▸ vertikali (zavedanje poravnave telesa in pretočnega gibanja stoje, v nihaju, obratu…)
▸ v »zraku« (skoki, odrivni koraki…).

Spoznali bomo različne gibalne oblike in kvalitete gibanja, pripravili vaje, ki usmerjajo pozornost na posamezen del telesa in nato na telo kot entiteto.

3 Ustvarjanje:

Raziskovali bomo gibalni potencial in ustvarili raznolike plesne fraze, ki jih bomo kasneje  nadgrajevali in povezovali ter ustvarili krajše koreografije.

Ustvarjali bomo individualno, v paru ali skupinsko.

PEDAGOG O SVOJI PLESNI URI:

Na plesni uri se bomo:
▸ družili, vrteli, padali, skakali,
▸ spoznavali svoje telo in njegove vzorce gibanja,
▸ izboljšali telesno koordinacijo in kondicijo ter
▸ ozavestili motoriko,
▸ se preznojili in sprostili.

Sodobni ples vam razgiba dan, ozavesti telo in njegovo delovanje, zadovolji tedensko potrebo po gibanju in plesnem izražanju.

Kasneje tudi nadgrajujemo pridobljeno osnovno znanje sodobne plesne tehnike z zahtevnejšimi elementi:
▸ gibanja v tleh in vertikali
▸ koordinacije rok, nog, glave in trupa v vseh smereh
▸ ravnotežja na mestu in v gibanju
▸ plesne improvizacije

URNIK

Sreda:   SODOBNI PLES 1
(začetna skupina)
18.30 – 20.00

Četrtek:   SODOBNI PLES 2
(nadaljevalna skupina)
19.00 – 20.30