POGOJI SHAKTI DANCE UČITELJSKEGA TEČAJA 1. STOPNJE

Sprejemam in razumem, da Shakti Dance Akademija in njeni učitelji Shakti Dance učiteljskega tečaja, ne sprejemajo in ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe med izvajanjem kateragakoli Shakti Dance programa ali vadbe.

Zavedam se, da je namen Shakti Dance učiteljskega tečaja v izmenjavi znanja in zdravilnih tehnik.

Prepoznavam, da joga in ples potrebujeta mojo popolno pozornost, zato bom spoštoval/a omejitve svojega telesa, s svojo notranjo modrostjo presodil/a, če se mi bo kaj zdelo nevarno in napačno ter se temu poskušal/a izogniti.

Navedel/la sem svoje zdravstveno stanje, kronične težave in obolenja, če jih imam. V primeru bolezni ali poškodb se bom prej posvetoval/a z zdravnikom.

Prosimo, upoštevajte, da če nekaterih modulov nebi bilo mogoče izvesti v živo zaradi državne zapore ali celo regionalnih zapor, katere bi večini članov programa onemogočalo sodelovanje v živo, bodo načrtovani moduli v živo potekali tudi prek spleta. To ne bo dalo pravico do delnega povračila stroškov usposabljanja. Če modula, predvidenega za DATUM MODULA, ni mogoče izvesti v živo, bodo ti dnevi usposabljanja potekali na spletu.

Splošno pravilo za zamujene dneve usposabljanja med programom za učitelje 1. stopnje:

Udeležence od vsega srca spodbujamo k udeležbi na treningih v živo. V nujnih primerih lahko udeleženci zamudijo do 2 dni treninga. To se lahko zgodi le, če ta dva dneva ne vključujeta 3., 6. ali 7. dneva učnega načrta fizičnega telesa. Če katerega od teh ključnih dni zamudite, ga morate nadoknaditi na drugem tečaju za učitelje.

Če zamudite samo 2 trening dneva, jih lahko obnovite z dodeljenimi nalogami za samostojno učenje in osebno prakso, povezane z ustreznim gradivom. To bo nato predstavljeno kot dodatna zahteva za certificiranje.

Če zamudite več kot 2 dni, jih morate nadoknaditi z obiskom drugega učiteljskega usposabljanja drugje in / ali ob drugem času. Zamujene dneve lahko povrnete tudi s spletnimi posnetki ustreznih Dnevov usposabljanja, če so na voljo. Stroški okrevanja enega predhodno zabeleženega dneva usposabljanja znašajo 50 EUR na dan ali 25 EUR za pol dneva. Video posnetek si bo mogoče ogledati le omejeno časovno obdobje.

Pravilnik o nadomestitvi zamujenih dni usposabljanja:

Udeleženec ima pravico obiskovati vse manjkajoče module na katerem koli prihodnjem tečaju za učitelje Shakti Dance® Level 1, pod pogojem, da lahko sledi jeziku (ali prevodu), v katerem se poučuje.

Udeleženec, ki je plačal celotne stroške za svoj prvotni program usposabljanja učiteljev Shakti Dance® Level 1, lahko nato v drugem programu usposabljanja Shakti Dance Level 1 povrne največ 6 zamujenih dni treninga; prispevanje k programu pridruženega programa gostitelja le 25 € na dan za stroške organizacije in prireditve.

Če mora udeleženec nadoknaditi več kot 6 dni na drugem usposabljanju, bo morala plačati celotno dnevno šolnino za vse dni, ki presegajo 6, podružnici programa usposabljanja gostitelja.

Vse dodatne potne stroške ali stroške nastanitve mora plačati udeleženec.

Pogoj za udeležbo na praktičnem izpit:

Za udeležbo na zaključnem praktičnem izpitu lahko udeleženci zamudijo samo 2 vadbena dneva. V nasprotnem primeru ne bodo imeli potrebnih izkušenj. Te bo treba obnoviti kot je navedeno zgoraj. Potrdila ne bodo izdana, dokler ne bodo zaključeni vsi dnevi usposabljanja in izpolnjeni vsi pogoji, tudi če je izpit opravljen.

Certifikat:

Na splošno mora biti izobraževanje in certificiranje učiteljev Shakti Dance® Level 1 opravljeno v šestih mesecih po opravljenem izpitu.

Udeleženci pa lahko pisno zahtevajo podaljšanje časa za izpolnitev vseh pogojev Učiteljskega tečanja 1. stopnje pri organizatorju PS Intakt in pri Shakti Dance Academy.

To obdobje se lahko podaljša za toliko časa, kolikor je potrebno, vendar Shakti Dance Academy ne prevzema odgovornosti za spremljanje udeleženčevega napredka.

Če dogovorjeni rok prekorači brez nadaljnjega pisnega obvestila udeleženca, le-ta ne bo več upravičen do potrdila.

Začasno dovoljenje za poučevanje

Udeleženci, ki želijo vaditi poučevanje Shakti Dance®, preden prejmejo certifikat Shakti Dance® 1. stopnje, lahko zaprosijo svojega vodilnega trenerja Saro Avtar in / ali organizatorja PS Intakt  za začasno dovoljenje za poučevanje.
Udeleženci lahko med treningom poučujejo Shakti Dance samo nepoklicno.

Po praktičnem izpitu in pred prejemom spričevala lahko udeleženci dobijo začasno dovoljenje za profesionalno poučevanje – največ šest mesecev. Če udeleženec do takrat ni pridobil certifikata, nima več dovoljenja za poučevanje Shakti Dance®, dokler ne pridobi certifikata.

Članstvo v akademiji:

Šolnina za ta program usposabljanja vključuje letno članstvo v  Shakti Dance® Academy. Vsi udeleženci tega programa usposabljanja postanejo člani Shakti Dance® Academy do 12 mesecev po včlanitvi. To članstvo omogoča dostop do posebnega rezerviranega območja na spletni strani Shakti Dance® Academy, na katerem so na voljo dodatni nekomercialni videoposnetki o programu usposabljanja.

Certificirani učitelji Shakti Dance® z akademskim članstvom bodo navedeni in promovirani v “Učiteljskem imeniku” spletnega mesta Shakti Dance (www.shaktidanceacademy.com). Omogočen jim je tudi dostop do rezerviranega območja na spletni strani Shakti Dance® Academy in dovoljenje za dostop in uporabo promocijskega materiala Akademije.

Potrjeni učitelji Shakti Dance®, ki niso člani akademije Shakti Dance®, bodo poimensko navedeni samo v imeniku učiteljev, da se zagotovi potrditev njihovega potrdila, vendar ne bodo omenjeni z nobenimi kontaktnimi podatki in niso upravičeni za dostop do rezerviranega območja spletne strani Shakti Dance® Academy.

Blagovna znamka in avtorske pravice

“Shakti Dance®” je registrirana mednarodna blagovna znamka Sare Avtar Olivier in Shakti Dance® Endowment.
Shakti Dance® Academy LLP ima prek svoje upravne pisarne v Londonu izključno pravico in odgovornost za promocijo in zaščito blagovne znamke, metode © in avtorskih pravic Shakti Dance®.
Pravica do uporabe, poučevanja in promocije discipline Shakti Dance®, metode © in treningov z blagovno znamko Shakti Dance® je podeljena samo certificiranim učiteljem in trenerjem plesa Shakti v skladu s spodnjimi smernicami:

Uporaba blagovne znamke Shakti Dance®

Pravica do poučevanja in oglaševanja pod zaščitenim imenom Shakti Dance® je pridobljena s potrjenim certifikatom za učitelja Shakti Dance® Level 1 in spoštovanjem etičnega kodeksa učiteljev.

Učitelj Shakti Dance® s potrjenim certifikatom, ki spoštuje Etični kodeks učiteljev, samodejno pridobi pravico poučevati in deliti ‘Učenja’ z učenci pod imenom Shakti Dance® – z neposrednim neposrednim prenosom v živo, ne pa tudi posredno avdio-vizualni, kontaktni. „Učenja“ vključujejo: znanje, spretnosti, tehnike in avtorsko zaščiteno metodo plesa Shakti ©, pridobljeno v programu usposabljanja učiteljev Shakti Dance®, prek katerega se je učitelj kvalificiral.

Če želite učiti Shakti Dance® Teachings prek avdiovizualnih medijev, bodisi vnaprej posnetih bodisi prek spleta, učitelj zahteva odobritev in pogodbo o avtorskih pravicah za njihove produkcije in prenos z akademije Shakti Dance®.

Blagovno znamko Shakti Dance® in / ali logotip je treba vedno uporabljati pri reklamiranju.

Izobraževalni materiali

Šolnina vključuje tiskano kopijo priročnika za šolanje učiteljev Shakti Dance Level 1 ©. Digitalna kopija priročnika je lahko dostopna tudi na rezerviranem območju.

Priročnika za izobraževanje učiteljev Shakti Dance Level 1 © in Didaktični videoposnetki © sta namenjena samo osebni uporabi in študiju ter zanje veljata zakoni o avtorskih pravicah. Vsakršno reproduciranje, objavljanje, najem, izposoja ali izvedba v celoti ali v katerem koli delu je strogo prepovedano.

Izbor nekomercialnih didaktičnih video posnetkov za izobraževanje učiteljev Shakti Dance Level 1 je na voljo in dostopen članom Shakti Dance Academy prek spletnega pretakanja v rezerviranem območju.
(www.shaktidanceacademy.com).

Plačilo šolnine za program šolanja učiteljev Shakti Dance Level 1 ne podeljuje pravice do snemanja in / ali lastnega avdio-video posnetka vseh ali katere koli vsebine vadbe, deljene med programom.

Med programom niso dovoljeni nobeni video posnetki katerega koli dela učnega programa Shakti Dance® Level 1 Teaching Training Program.

Shakti Dance® Academy lahko izda pisno dovoljenje imenovani osebi za snemanje avdio-videa med programom, če posnetki služijo za posodobitev Akademijinega gradiva za didaktično učenje na spletu.

Produkcija Shakti Dance videov

Odobreni promocijski videoposnetki Shakti Dance® Certificirani učitelj Shakti Dance® ima pravico ustvariti in objaviti odobrene promocijske videoposnetke Shakti Dance® za promocijo svojih tečajev Shakti Dance®, delavnic, intenzivnih treningov in pooblaščenih izobraževanj. Odobritev objave promocijskih videoposnetkov mora podeliti Akademija Shakti Dance® z izpolnjevanjem zahtev in standardov Akademije, preden lahko prosto objavi in distribuira promocijski video Shakti Dance®.Promocijski video posnetki Shakti Dance® smejo prikazovati le kratke odlomke vaj. Ne smejo jasno prikazati celotnih vaj ali zaporedij vaj ali gibalnih koreografij, kot se izvaja v disciplini Shakti Dance®.

Odobreni video posnetki poučevanja Shakti Dance®. Napredni certificirani učitelji in trenerji Shakti Dance®, pooblaščeni s strani akademije Shakti Dance®, imajo pravico ustvariti odobrene video posnetke Shakti Dance®. Šahti Dance® Academy takim pooblaščenim učiteljem podeli in odobri avtorske pravice za te pooblaščene učitelje. Učni video posnetki se distribuirajo le v skladu s pogoji, dogovorjenimi s Shakti Dance® Academy. Opredelitev učnih videoposnetkov: Ti vključujejo jasen prikaz posebnih vaj, zaporedij vaj ali gibalnih koreografij, ki se nanašajo na katero koli fazo Shakti Dance®. Prikaz zgornjih elementov je narejen tako, da lahko splošna javnost spremlja in pridobi vsebino videoposnetka ter izkusi učinke danih vaj Shakti ali zaporedja vaj.

Celestialne komunikacije in / ali Mantrične koreografije Certificirani učitelj plesa Shakti ima dovoljenje za ustvarjanje Celestialnih komunikacij in / ali Mantrične koreografije v skladu s metodo Shakti Dance® ©, pod pogojem, da je metoda Shakti Dance®® ©. Ti se lahko objavijo zasebno za omejeno občinstvo (npr. Samo Facebook Friends).

Javno so lahko objavljene samo tiste Celestialne komunikacije in / ali Mantrične koreografije, ustvarjene po Shakti Dance® Metodi ©, ki jih je odobrila Akademija Shakti Dance®. Odobritev se podeli, ko so izpolnjeni pogoji in standardi, ki jih je izdala akademija Shakti Dance® za snemanje takšnih koreografij Movement Meditation.

Nobene Celestialne komunikacije in / ali Mantrične koreografije, ki jih je ustvarila Sara Avtar Olivier ali kateri koli drugi certificirani učitelj plesa Shakti, ne smejo biti posneti ali objaviti brez izrecnega dovoljenja njihovega ustvarjalca.

Pravni pogoji

Vpis v program usposabljanja Shakti Dance® 1. stopnje vključuje izjavo o sprejetju vseh zgornjih pogojev, vključno s plačilom za program.

Te pogoje ureja in razlaga zakonodaja Združenega kraljestva. Strani se nepreklicno strinjata, da bodo sodišča Združenega kraljestva izključno pristojna za reševanje sporov, ki bi lahko izhajali iz pogojev ali pogojev Pogodbe o izobraževanju učiteljev, pravil ali predpisov Shakti Dance® Level 1, pravil ali predpisov ali pravnega razmerja. med strankama in za te namene nepreklicno predloži vse spore v pristojnost sodišč Združenega kraljestva.

Akademija Shakti Dance® ima pravico začasno ustaviti, spremeniti način izvajanja ali prenehati izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi, kadar pride do določenih okoliščin, na katere ne moremo vplivati, zaradi česar je izvedba neprimerna, poslovno nepraktična, nezakonita ali nemogoča. Seznam okoliščin / dogodkov je naveden v spodnjem seznamu;
vojna, nemiri, požar, orkan, tajfuni, potresi, strele, eksplozije, stavke, pandemije, blokade, upočasnitve, dolgotrajno pomanjkanje oskrbe z električno energijo, akti države ali vlade, ki prepovedujejo ali ovirajo katero koli stranko, da izpolnjuje svoje obveznosti iz pogodbe in božje dejanje.

Pomembno:
Strinjanje z izjavo potrjuje tudi sprejetje, da bo udeleženec v primeru, da udeleženec prekine program usposabljanja pred popolnim zaključkom programa usposabljanja, kljub temu dokončal celotno plačilo, pri čemer bo zgoraj navedene obroke plačal v predvidenih rokih. Kotizacija v nobenem primeru ni vračljiva.