BALET

POUČUJE: KRISTINA ALEKSOVA

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:

▸ Baletni trening  je namenjen ljubiteljem baleta, začetnikom in tistim z nekaj osnovnega baletnega predznanja. Glede na predznanje udeležencev je vadba prilagojena nivoju znanja posameznika in  skupine.

▸ Skupina je primerna tudi za plesalce, ki želijo izpopolniti baletno tehniko.

▸ Program še posebej priporočamo vsem mladim plesalcem, saj s poznavanjem osnov in redno vadbo baleta veliko pripomorejo h kvaliteti svojega plesnega izraza in tehnike ne glede na zvrst, ki jo sicer plešejo.

OPIS:

▸ Klas običajno začnemo z ozaveščanjem telesa v prostoru ter funkcionalnimi vajami, ki nas ogrejejo.

▸ Nadaljujemo z vajami pri drogu, s poudarkoma na jačanju stopal in urjenju motorike, ter urjenju plesnega spomina. 

▸ Vaje na sredini so namenjene jačanju stabilnosti in postopnem vpeljevanju kompleksnejših baletnih kombinacij, ki pa vedno sledijo tempu in pripravljenosti tečajnic in tečajnikov.

▸ V baletni uri uporabljamo znanje in spretnosti sodobnih ved o plesu, od joge do tehnik sproščanja, ki so namenjene čim večji funkcionalnosti telesa in ne toliko baletni estetiki, zato je klas primeren za tiste, ki želijo skozi baletno tehniko izkusiti vadbo, ki spodbuja celotno telo.

PEDAGOGINJA O SVOJI PLESNI URI:

▸ Skozi baletne vaje bomo telo postavili v pravilno telesno držo, razvijali in krepili bomo notranje mišice, v same vaje bomo vključevali pravilno dihanje. Poudarjali bomo plesnost in muzikalnost.

▸ Seznanili se bomo z osnovami floorbarra in pilatesa, ki pripomoreta k boljši ozaveščenosti telesa pri klasičnem baletu. Baletne vaje bodo po obsegu in zahtevnosti primerne glede na skupino.

URNIK

Četrtek: 17.45 – 19.15