Kundalini joga delavnica s Sadhana Singhom - online

SHUNIA - PROSTRANOST NESKONČNOSTI

09.–10. januar 2021 / 10.00 –17.00

ONLINE preko ZOOM videokonference

SHUNIA – prostranost neskončnosti

Dvig nad trenutne okoliščine prinaša širši zorni kot, ki izhaja iz izpostavljenosti neomejenemu. Posledična mirnost razkriva resničnost nas, drugih in okolja. Vsebovati in ohraniti resničnost omogoča izkušnjo intenzivnosti odnosa med jazom, življenjem in vsem, kar sobiva v celotnem vesolju.

To je joga! … začne se, ko stanje tišine uma raztopi predsodke posameznika o subjektu, objektu in neznanem. Potem ljubezen postane zagon, gibanje in motivacija življenja.

SADHANA SINGH
Sadhana Singh je vodilni trener, ki je 25 let svojega življenja posvetil poučevanju in usposabljanju novih učiteljev in bodočih trenerjev Kundalini joge. Njegove poglobljene študije in raziskave na področju Kundalini joge so ga navdihnile kot avtorja, da je napisal več knjig. Ustvaril je in je odgovoren za več projektov: “Kristaliziranje diamanta”, “Znanost o umu in humanologiji za vodenje in uspeh”, “Usposabljanje za svetovanje”. Na teh področjih je strukturiral in razvil treninge za različne ciljne skupine. Sadhana Singh je ustanovil Anter Vidya, institucijo, ki promovira znanost – vidya bistva – antar.
www.sadhanasingh.org

SHUNIA – the vastness of infinity

The altitude and attitude to rise above circumstances come from the exposure to the unlimited. The consequential equanimity reveals the reality of us, others and the environment. The containment allows the experience of the intensity of the relationship between the self the life and whatever co-exist in the entire universe. That’s yoga! … and starts when the state of silence of mind dissolves the preconceptions of the individual about subject, object and unknown. Then love becomes momentum, movement and
motivation of life.

SADHANA SINGH
Sadhana Singh is a Lead Trainer who has dedicated 25 years of his life to teaching and training new teachers and future trainers. His in-depth study and research in the field of Kundalini Yoga has inspired him as an author to wirte several books. He has created and is responsible for several projects: “Crystallizing the Diamond”, “The Science of Mind and Humanology for Leadership and Success”, “Counseling Training”. In these areas he has
structured and developed training courses for different target audiences. Sadhana Singh founded Anter Vidya, an institution promoting the science – vidya of essence – antar.
www.sadhanasingh.org

Lokacija / location:
Plesni Studio Intakt, Poljanska c. 59,
1000 Ljubljana, Slovenija

Prijava in info / registration and info:
intaktlj@gmail.com – 00386 41 203 527
(Nataša Siri Amrit)

Cena s popustom do 15. 12. 2020 / Reduced price before 15. 12. 2020:
140 € / 120 € za učitelje Kundalini joge, študente in
brezposelne / for Kundalini Yoga teachers
200€ za pare / for couples

Cena po 15.12.2020 / payment after 15.12.2020:
160 € / 140 € – za učitelje Kundalini joge / for
Kundalini Yoga teachers
240 € za pare / for couples
90 € na dan (one day)
80 € en dan (one day) za učitelje Kundalini joge / for Kundalini Yoga teachers

Vplačila / Payment:
PS Intakt, Tugomerjeva 12, 1000 Ljubljana,
s pripisom Shunia 21 / with note Shunia 21

Naslov banke / Bank address:
Abanka, d. d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana,
Slovenija

IBAN: SI56 05100-8011025885
SWIFT BIC: ABANSI2X