Kundalini joga delavnica s Sadhana Singhom

SHUNIA - PROSTOR PRESEGANJA OMEJITEV

08.- 09. januar 2022 / 10.00 -17.30

V PS INTAKT Ljubljana in ONLINE

SHUNIA –  Prostor preseganja omejitev

V življenju obstaja možnost, da združite učinkovitost in eleganco ne le v procesu delovanja in ustvarjanja, temveč tudi pri nedelovanju in raztapljanju. To je preprost način za reševanje problemov, konfliktov, blokad … tako, da jih presežemo. Omogoča, da stvari tečejo, da sproščamo navezanosti nanje na čist in ljubeč način.

SADHANA SINGH
Sadhana Singh je v zadnjih 30 letih deloval v Evropi, ZDA, Južni Ameriki in Aziji, ter delil svoje življenjske izkušnje učenja in poučevanja, kako udejanjati nauke joge v vsakdanjem življenju.
Kot vodilni trener je leta svojega življenja posvetil poučevanju in usposabljanju novih učiteljev in bodočih trenerjev Kundalini joge.
Njegov poglobljen študij in raziskovanje na področju Kundalini joge navdihujejo njegovo pisanj in oblikovanje digitalnih gradiv za usposabljanje, z namenom ustvarjanja materiala, ki je dosegljiv za vse. Sadhana Singh je ustanovil Anter Vidya, institucijo, ki promovira znanost – vidya bistva – antar.
www.sadhanasingh.org

Dogodek je zastavljen v hibridni obliki, upamo da bo Sadhana Singh lahko potoval in bo dovoljeno zbiranje v dvorani. V primeru omejitev bomo izvedbo dogodka prilagodili.

SHUNIA – The transcending space

There is the chance in life to combine efficiency and elegance not just in the process of doing and creating but also in dissolving and not doing. This is the simple way to solve problems, conflicts, blocks… by transcending them. It is allowing things to flow, releasing the attachment
to them in a pure loving way.

SADHANA SINGH
Sadhana Singh has in the last 30 years worked in Europe, USA, South America and Asia sharing his life learning and teaching experience how to put in practice the teachings of yoga. As a Lead trainer, he dedicated years of his life to teaching and training new teachers and future trainers.
His in-depth study and research in the field of Kundalini Yoga is inspiring his writing of books and shaping online training packages to create material achievable for all. Sadhana Singh founded Anter Vidya, an institution promoting the science – vidya of essence – antar.
www.sadhanasingh.org

The event is set in a hybrid form, we hope Sadhana Singh will be able to travel and a gathering in the studio will be allowed. In case of restrictions, we will adjust the implementation of the event.

Lokacija / location:
Plesni Studio Intakt, Poljanska c. 59,
1000 Ljubljana, Slovenija

Prijava in info / registration and info:
intaktlj@gmail.com – 00386 41 203 527
(Nataša Siri Amrit)

Cena s popustom do 15. 12. 2021 / Reduced price before 15. 12. 2021:
180 € / 160 € za učitelje Kundalini joge, študente in
brezposelne / for Kundalini Yoga teachers
240€ za pare / for couples

Cena po 15.12.2021 / payment after 15.12.2021:
200 € / 180 € – za učitelje Kundalini joge / for
Kundalini Yoga teachers
280 € za pare / for couples
120 € na dan (one day)
100 € en dan (one day) za učitelje Kundalini joge / for Kundalini Yoga teachers

Vplačila / Payment:
PS Intakt, Tugomerjeva 12, 1000 Ljubljana,
s pripisom Shunia 22 / with note Shunia 22

Naslov banke / Bank address:
Nova KBM d.d, Ulica Vita
Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija

IBAN: SI56 0400 1004 7454 717
SWIFT BIC: KBMASI2X

Prosimo, da nam potrdilo o vplačilu pošljete na email: intaktlj@gmail.com